“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RESISTENCIA Ao LUME

→ A capacidade dun elemento para que durante determinado tempo medido en minutos, manteña a súa estabilidade, non haxa emisión de gases na cara non exposta ao lume, estanqueidad ao paso da chama e gases quentes e evite que se produzan na cara non exposta temperaturas excesivas.