“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

REUTILIZACIÓN

→ Emprego dun material recuperado noutro ciclo de produción distinto ao que lle deu orixe ou como ben de consumo.