“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

AUTÓNOMOS

→ Traballadores por conta propia, sexan ou non titulares de empresas individuais, ou familiares dos mesmos maiores de 18 anos, que reúnan os requisitos que de modo expreso determínanse reglamentariamente.