“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RISCO LABORAL

→ É a posibilidade de que un traballador sufra un determinado dano derivado do traballo.// Combinación da frecuencia ou probabilidade e as consecuencias que poidan derivarse da materialización dun perigo.