“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RITMO BIOLÓXICO

→ Son aquelas respostas biolóxicas periódicas que aparecen e maniféstanse ao longo dun determinado ciclo de tempo. Segundo a sucesión destes ciclos clasifícanse en; ultradiano (< 24 horas), circadiano (24 horas), diano (24 horas), infradiano (> 28 horas), circaseptano (7 días), circadiseptano (15 días), circavigintano (21 días), circatrigintano (30 días), circanual (12 meses).