“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SEGURIDADE DUNHA MÁQUINA

→ Aptitude dunha máquina para desempeñar a súa función, para ser transportada, instalada, axustada, mantida, desmantelada, e retirada nas condicións de uso previsto, especificadas no manual de instrucións (e, nalgúns casos durante un período de tempo dado, indicado no manual de instrucións) sen causar lesións ou danos á saúde.