“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SEGURIDADE LABORAL

→ É o conxunto de técnicas de prevención, que aplicadas aos procesos produtivos e ás máquinas e instalacións que nos mesmos interveñen, tenden a evitar e, no seu caso, eliminar ou minimizar os riscos que poden conducir á materialización de accidentes de traballo, controlando as consecuencias dos mesmos e empregando un método racional de identificación das causas que puidesen ocasionar devanditos accidentes.