“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SEGURIDADE SOCIAL

→ Réxime público que ten como fin garantir ás persoas comprendidas dentro do seu ámbito de aplicación (así como aos seus familiares e asimilados ao seu cargo) a protección adecuada fronte ás continxencias previstas legalmente.