“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO

→ Condicións e factores que afectan ao benestar dos empregados, traballadores temporais, contratistas, visitantes e calquera outra acode que se atope no lugar de traballo.