“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SINAL GESTUAL

→ Un movemento ou disposición dos brazos ou das mans en forma codificada para guiar ás persoas que estean realizando manobras que constitúan un risco ou perigo para os traballadores.