“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BAIXA TENSIÓN

→ É a instalación en que as tensións nominais son inferiores a 1000 voltios.