“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SERVIZO MÉDICO DE EMPRESA

→ Unidade de servizo de vixilancia da saúde implantada na organización empresarial que dispensa os medios preventivos, de diagnóstico e terapéuticos ao seu alcance co fin de preservar a seguridade e saúde dos seus traballadores. Por mor da aprobación da Lei e o Regulamento de Prevención de Riscos Laborais o persoal do mesmo intégrase nos Servizos de Prevención da Empresa.