“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SIMULACRO DE URXENCIA

→ Medida de control e valoración das accións de urxencia adoptadas, no que se escenifica unha situación de crise que realmente non existe co fin de activar o Plan de Urxencia e Evacuación e poder verificar a idoneidade do mesmo así como dos diferentes equipos implicados no seu desenvolvemento.