“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SÍNDROME DE ABSTINENCIA, DE RETIRADA O De PRIVACIÓN

→ conxunto de síntomas, psíquicos e, sobre todo físicos, que se desencadean ao interromper bruscamente o consumo dalgunhas sustancias en suxeitos que presentan dependencia a estas.