“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SÍNDROME DE EDIFICIO ENFERMO

→ Conxunto de alteracións de diversa índole que presentan de forma predominante persoas que habitan determinados espazos laborais interiores e que xeralmente non se acompañan de lesión orgánica ou signo físico, chegándose por iso na maioría dos casos ao diagnóstico por exclusión..