“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SISTEMA DE XESTIÓN DA SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO

→ Parte do sistema de xestión global da organización que facilita a xestión dos riscos de seguridade e saúde asociados coa actividade da organización. Inclúe a estrutura organizativa, a planificación de actividades, as responsabilidades, as prácticas, os procedementos, os procesos e os recursos para desenvolver, implementar, alcanzar, revisar e manter a política de seguridade e saúde no traballo da organización.