“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SITUACIÓN ASIMILADA A La DE ALTA EN SEGURIDADE SOCIAL

→ Condición xurídica daquelas persoas que, a pesar de cesar na prestación de servizos ou no desenvolvemento da actividade determinante do encuadramiento en calquera dos Réximes da Seguridade Social, continúen comprendidas no campo de aplicación do Réxime que lle corresponda. En concreto, entre outras, establécense as seguintes situacións: a situación legal de desemprego, a excedencia forzosa, a suspensión do contrato por servizo militar ou prestación social sustitutoria, o traslado do traballador pola empresa fose do territorio nacional, ou os períodos de inactividade dos temporeros.