“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SOBRECARGA DE ROL

→ Prodúcese cando os recursos de que dispón a persoa focal son insuficientes ou inadecuados, polo que esta non pode satisfacer as esixencias de rol.