“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SOBREESFUERZOS

→ Desequilibrio que se produce entre a capacidade física dun operario e as esixencias da tarefa, debido á manipulación de cargas, movementos repetitivos, posturas incorrectas, etc.