“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SOBRETENSIÓN

→ Tensión anormal existente entre dous puntos dunha instalación eléctrica, superior ao valor máximo que pode existir entre eles en servizo normal.