“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

STATUS SOCIAL

→ Refírese á consideración social do traballo. Segundo o prestixio que a tarefa teña para os demais (compañeiros, amigos, familia) e para un mesmo, o traballador sentirase máis ou menos valorado.