“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SUBESTACIÓN

→ Conxunto situado nun mesmo lugar da aparamenta eléctrica e dos edificios necesarios para realizar algunha das funcións seguintes: transformación da tensión, da frecuencia, do número de fases, rectificación, compensación do factor de potencia e conexión de dúas ou máis circuítos.