“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SUSTANCIA DEPRESORA

→ Aquela sustancia que retarda o funcionamento do cerebro, podendo provocar desde desinhibición ata coma, nun proceso progresivo de adormecemento cerebral.