“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TAREFA SIMPLE

→ En relación co manexo manual de cargas, é aquela en a que os parámetros asociados ( posición inicial e final da carga, tipo de agarre, frecuencia de manipulación, peso da carga, etc.) non varían de forma significativa ao longo dos diferentes ciclos nos que se realiza a tarefa.