“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN

→ Temperatura mínima, na cal comezan a desprenderse gases ou vapores, próximos á superficie do corpo, suficientes para formar co aire unha mestura explosiva ou combustible.