“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TENSIÓN

→ Diferenza de potencial entre dous puntos. Nos sistemas de corrente alterna expresarase polo seu valor eficaz, salvo indicación en contrario.