“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TENSIÓN DE DEFECTO

→ Tensión que aparece por mor dun defecto de illamento entre dúas masas, entre unha masa e un elemento condutor ou entre unha masa e terra.