“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TENSIÓN DE POSTA A TERRA

→ Tensión que aparece por mor dun defecto de illamento entre unha masa e terra.