“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TENSIÓN DE SERVIZO

→ É o valor da tensión realmente existente nun punto calquera dunha instalación nun momento determinado.