“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TERATÓGENOS

→ Sustancias e preparados que por inhalación, inxestión, ou penetración cutánea poidan inducir lesións no feto durante o seu desenvolvemento intrauterino.