“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TESOURERÍA XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL (TGSS)

→ Servizo Común con personalidade xurídica propia no que, por aplicación dos principios de solidariedade financeira e caixa única, unifícanse todos os recursos financeiros. Ten ao seu cargo a custodia de fondos, valores e créditos, e as atencións xerais dos servizos de recadación de dereitos e pagos das obrigacións do Sistema da Seguridade Social.