“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BIOMECÁNICA

→ Ciencia que aplica as leis da mecánica ás estruturas do aparello locomotor, tanto en repouso como en movemento, xa que o ser humano está formado por pancas (ósos), tensores (tendóns), peiraos (músculos), elementos de rotación (articulacións), etc., que cumpren moitas leis da mecánica.