“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TOLERANCIA

→ Diminución gradual do efecto dunha sustancia cando se toma de forma repetitiva, de tal xeito que se necesita aumentar continua e gradualmente a dose para conseguir os mesmos efectos.