“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TOLERANCIA INVERSA

→ Fenómeno polo cal certas sustancias posúen propiedades de producir certos efectos, cada vez máis acentuados ata a doses máis baixas.