“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TÓXICOS

→ As sustancias e preparados que, por inhalación, inxestión ou penetración cutánea en pequenas cantidades poidan entrañar riscos graves, agudos ou crónicos e ata a morte.