“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TÓXICO SISTÉMICO

→ Sustancias químicas que, unha vez distribuídas por todo o organismo, producen efectos diversos xeneralizados, aínda que certos compostos fano sobre órganos ou sistemas específicos.