“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TRABALLADOR AUTÓNOMO

→ A persoa física distinta do contratista e do subcontratista, que realiza de forma persoal e directa unha actividade profesional, sen sujeción a un contrato de traballo, e que asume contractualmente ante o promotor, o contratista ou o subcontratista o compromiso de realizar determinadas partes ou instalacións da obra.