“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TRABALLADOR NOCTURNO

→ Traballador que inviste non menos de tres horas do seu traballo diario ou polo menos unha terceira parte da súa xornada anual neste tipo de horario.