“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ACCIDENTE DE TRABALLO

→ Suceso non desexado que provoca a morte, efectos negativos para a saúde, lesión, dano ou outra perda.// Toda lesión corporal que o traballador sofre con ocasión ou a consecuencia do traballo que execute por conta allea.