“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TRABALLO SEMICONTINUO

→ Sistema de organización en que o traballo interrómpese semanalmente. Supón tres quendas, mañá, tarde e noite, con descanso os domingos.