“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

LIMIAR DE ENMASCARAMIENTO

→ Nivel de presión acústica para o que o sinal audible de perigo comeza a ser audible nun ambiente ruidoso, tomando en consideración as deficiencias auditivas das persoas expostas e a atenuación dos protectores auditivos individuais contra o ruído.