“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

VALOR LÍMITE AMBIENTAL EXPOSICIÓN DIARIA (VLA-ED)

→ Concentración límite media, ponderada nunha xornada normal de 8 horas e 40 horas semanais, á cal a maioría dos traballadores poden exporse repetidamente, día tras día sen sufrir efectos adversos para a saúde.