“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BOCA INCENDIO EQUIPADA

→ Equipo de loita contra incendios constituído polos seguintes elementos: boquilla, lanza, mangueira, racores, válvula, manómetro, soporte e armario para as de 45 mm. Tamén poden ser de 25 mm.