“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

VAPOR ORGÁNICO

→ Dispersión en aire de moléculas dunha sustancia que é líquida ou sólida no seu estado normal, é dicir, a presión e temperatura estándar (1 atmosfera e 20 �C).