“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

VELOCIDADE DO AIRE

→ É unha medida do movemento do aire en torno ao traballador. En interiores mídese con anemómetros de fío quente e en ambientes exteriores mídese con anemómetros mecánicos.