“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

VELOCIDADE DE PROPAGACIÓN

→ É a velocidade de avance da fronte de reacción ou fronte de chama que separa a zona non destruída da xerada polos produtos de combustión. Adóitase expresar en m/s.