“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

VENTILACIÓN LOCALIZADA

→ Ventilación que ten por obxecto a captación do contaminante na proximidade inmediata do foco de xeración, antes de que se produza a súa difusión ao medio ambiente xeneral do local de traballo.