“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

VÍA DE EVACUACIÓN

→ : O percorrido a realizar, desde calquera saída de recinto ou planta, ata a vía pública ou espazo exterior seguro; non contabilizándose como talles: os aparellos elevadores de calquera tipo, as escaleiras mecánicas e aqueloutros nos que se sitúen tornos ou similares.