“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

VÍA PARENTERAL

→ Enténdese como tal a penetración directa do contaminante no organismo a través dunha discontinuidad da pel (ferida, punción).