“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

VIBRACIÓN

→ Movemento oscilatorio das partículas de corpos sólidos ao redor dun punto de equilibrio ou posición neutra.